facebook

ЦентърЦентър Български институт за отношения между хората

Съвет на центъра

проф. д-р Тома Томов

e-mail:tntomov@gmail.com

 

доц. д-р Харалан Александров

e-mail: hari.alexandrov@gmail.com

 

гл. ас. д-р Светлозар Василев

e-mail:svetlozar.vassilev@gmail.com

 

ас. Майя Младенова

e-mail:maya.mladenova@gmail.com