ЦентърЦентър Български институт за отношения между хората

Съвет на центъра

 

проф. д-р Тома Томов

e-mail: tntomov@gmail.com

 

доц. д-р Харалан Александров

email: hari.alexandrov@gmail.com

 

доц. д-р Златка Михова

e-mail: zmihova@doctor.bg

 

гл. ас. д-р Румен Петров

e-mail: rumengpetrov@yahoo.com

 

ас. Майя Младенова

e-mail: maya.mladenova@gmail.com

 

ас. д-р Светлозар Василев

e-mail: sv_vassilev2002@yahoo.com

 

ас. д-р Галина Маркова

e-mail: galina.a.markova@gmail.com