facebook

ЦентърЦентър Български институт за отношения между хората

Проекти

 • Проекти, финансирани от външни източници
 •  

  Проект Резилианс България (Resilience Bulgaria)

  Български институт за отношения между хората завърши работата си по проект „Резилианс-Бг”, част от финансирано от Фондация „Оук” международно качествено изследване на съпротивителни сили (резилианс) на деца, живеещи в риск или пострадали от сексуално насилие.

  Bulgarian Institute for Human Relations research team has completed its work on Resilience-Bg study, part of the  OAK-funded international qualitative study “The Bamboo Project”. The work studied resilience of children who have lived at risk or suffered  sexual abuse.

 • Проекти, финансирани от Централния фонд за стратегическо развитие
 •  

  Семинар Здравни изследвания в областта на качеството на живот чрез ESEMED DATASET - 6-7 ноември 2007 г., Барселона - участието на Центъра в семинара е осъществено с подкрепата на Фонд за стратегическо развитие към НБУ