facebook

ЦентърЦентър Български институт за отношения между хората

Ръководител на центъра

     Проф. д-р Тома Томов

Проф. д-р Тома Томов е завършил Висш медицински институт - София, специалност Психиатрия.

Диплома по Клинична психиатрия, Медицинска Академия, София     

Доктор на науките: Институт по Неврология, Психиатрия и Неврохирургия, София,

Фамилна и групова терапия: Обучителни семинари и Супервизия: д-р Г.Василиу, Директор на Антропос Институт, Атина, Гърция

Психодрама: Гостуваща обучителна програма, София - Габриеле Висман-Брун; Психодрама Берн, Швейцария                                                   

Главни професионални преподавателски и академични позиции:

1971-1975 Младши асистент по психиатрия:  Първа Психиатрична клиника, София

1975-1981 Асистент по психиатрия, Катедра по псхиатрия: Медицинска Академия, София                                             

1981-1984 Консултант, СЗО, Танзанийска програма за псхично здраве: Морогоро-Дар ес Салаам

1984-2000 Директор, Секция по Социална Психиатрия: Катедра по Психиатрия,МА-София  

1984-1991 Координатор, Център за Сътрудничество със СЗО София

1985-1990 Научен Секретар, Българска Програма за невронауки и Поведение         

1986- Доцент по психиатрия, Катедра по психиатрия: Медицинска Академия, София

1991- Ко-директор, Български Институт за Човешки Отношения: Нов български университет, София         

1995- Ръководител, Катедра Психиатрия, Медицински Университет, София

1998- Координатор, Национална програма за психичноздравна:  Реформа, Министерство на Здравеопазването, София           

Членства:

1971-1990 Българска Психиатрично Общество                                              

1975-1990 Българска Секция по Психотерапия                                               

1987-1991 Българско Общество по Невронауки

1990- Член на изпълнителния съвет                                                    

1991-Българско Дружество по Психодрама                                       

1992-Българска Психиатрична Асоциация

1993-Член основател                                                                          

Българска Психоаналитична Група, Член основател

Българска Асоциация по Психотерапия и Психологично Консултиране, Член основател

Българско дружество по психично здраве

1994-Член основател, Българска Асоциация на Социалните Работници

1995-Член основател, Женвска Иницитива по Психиатрия

1995-Член на Управителния Съвет Обединени Холандски Фондации За Централна и Източна Европа

1997-Член на Надзорния Съвет за България Асоциация на Реформаторите в Психиатрията,

Женева, Швейцария

1998-Президент Кралски Колеж по Психиатрия, Лондон, Великобритания