facebook

ЦентърЦентър Български институт за отношения между хората

Щатни

проф. д-р Тома Томов

проф. д-р Тома Томов

доц. д-р Харалан Александров

доц. д-р Харалан Александров

гл. ас. д-р Светлозар Василев

гл. ас. д-р Светлозар Василев

ас. Майя Младенова

ас. Майя Младенова